Magnesium och diabetes

Enligt en ny rapport från det internationella diabetesförbundet har antalet människor som är drabbade av denna kroniska sjukdom stigit åttafaldigt.

Varför är diabetiker ofta drabbade av magnesiumbrist?
 Magnesiumnivåerna hos diabetiker är ofta otillräckliga. Många studier har visat att typ-2 diabetiker ofta lider av för låga halter av magnesium i blodet. Anledningen till detta är den högre blodsockernivån som ändrar njurarnas funktion och leder till en hög utsöndring av magnesium via urinen. Magnesiumbristen kan förvärras ytterligare om diabetikern dessutom har problem med att vätska samlas i  kroppen och därför måste ta urindrivande mediciner eller mediciner mot syrarelaterade magproblem (protonpumpshämmare) eller för att förhindra förstoppning (laxermedel).

Hur kan diabetiker kännas vid att han/hon har magnesiumbrist?
 Magnesium är inblandat i över 300 nedbrytningsmekanismer i kroppen. Brist på magnesium kan därigenom kännas vid på många olika sätt. Typiska symptom är:

- Muskelkramp och muskelspänningar
 - Oro och nervositet
- Dåligt humör
- Förvirring
- Trötthet
- Huvudvärk, migrän
- Sömnproblem
 - Depression

För att fastställa att det rör sig om magnesiumbrist bör magnesiumnivån i blodet mätas. Emellertid kan ett normalt magnesiumvärde gömma en bristfällig nivå, då blodet fyller på magnesiumnivån i blodet genom att ta från skelettet. Därför bör symptomen ovan inkluderas i diagnosen som komplement till blodtestet.

Minskar magnesium risken för diabetes?
Stora epidemiologiska undersökningar har visat, i flera olika länder, att en korrelation finns mellan antalet nya typ-2 diabetiker och mängden (koncentrationen av) magnesium i blodet och/eller magnesiumintaget. Studierna visar enhälligt att det finns ett samband mellan en låg magnesiumnivå i blodet och en högre risk för diabetes. Samtidigt visas att ett högre magnesiumintag minskar risken för att drabbas av diabetes. En meta-analys har demonstrerat att risken för diabetes minskas med 15% för varje 100 mg magnesium som intas.

Vilken slags magnesium?
 Baserat på rekommendationer från tyska livsmedelsförbundet (Deutsche Gesellschaft für Ernährung) borde det dagliga magnesiumintaget för en vuxen människa vara runt 300-400 mg. Mat innehåller magnesium i organisk form, till exempel som magnesiumcitrat. I denna form absorberas magnesium naturligt av kroppen.

Olika doseringsformer, doseringar och smaker tillåter dig att välja det magnesiumtillskott som passar dig bäst från utbudet av produkter från Magnesium-Diasporal®.