Magnesium och sport

Högre magnesiumintag krävs när man idrottar
Mer än 300 enzymer i kroppen behöver magnesium som en co-faktor och magnesium spelar en viktig roll i intracellulära metaboliska processer som är inblandade i synteser eller nedbrytning av energirika ämnen som glukos. Enzymerna som är inblandade i glukosmetabolism kräver magnesium för att aktiveras. Ingen energi kan produceras utan magnesium. Uppkomsten av mjölksyra (anaerob glukosmetabolism) i musklerna när syretillförseln är otillräcklig, begränsar fysiska prestationer. Mjölksyran måste därför avlägsnas från kroppen så snabbt som möjligt, en process som även den, kräver magnesium. Följaktligen är en adekvat magnesiumhalt särskilt viktig för idrottsutövaren. Magnesiumbehovet ökar kraftigt vid den ökade förbränning som sker under fysisk träning.

Magnesium och muskelfunktion
Den höga fysiska belastning som sker när man idrottar leder till att magnesium förbrukas, förluster som huvudsakligen orsakas av höjd förbränning och ökad perspiration. Vätskebristen är omfattande (upp till 2 liter per timme) speciellt när den omgivande temperaturen och luftfuktigheten är hög. En annan orsak till magnesiumbrist är hög magnesiumförbrukning som orsakas av höjd metabolism eller ökad utsöndring via njurarna.

Därför lider speciellt uthållighetsidrottare oftare av magnesiumbrist än de som inte utövar någon sådan sport. Idrottsmän måste vara noga med att kompensera för sina magnesiumförluster under återhämtningsfasen så att magnesiumbrist kan undvikas innan den fysiska ansträngningen åter påbörjas. En magnesiumbrist kan snabbt inträda då halten är för låg och kan visa sig genom neuromuskulär hyperaktivitet. I dessa fall förekommer muskelkramper och spasmer oftare och risken för att få muskelspänningar, sönderslitna muskelfibrer och sträckningar ökar. Idrottsutövare behöver mer magnesium - intaget av extra magnesiumcitrat kan kompensera för det ökade behovet av magnesium.

Magnesium upprätthåller prestationsförmågan
Ökad muskulär aktivitet och svettning leder till att kroppen konsumerar eller förlorar mer magnesium under idrottsutövandet. För att upprätthålla kroppens muskelfunktioner och prestationsförmåga långsiktigt behöver idrottsutövare snabbt kunna kompensera för magnesium- och vätskebrist, till exempel med Magnesium-Diasporal® 400 EXTRA.

Magnesium bör tas regelbundet under återhämtningsfasen efter sportsliga aktiviteter för att långsiktigt kunna bibehålla prestationsförmågan. Prestationsförmågan kan få motsatt effekt om höga doser tas direkt före idrottstutövandet på grund av magnesiumets laxerande effekt.