Magnesium påverkar hjärtat

Magnesium verkar som en fysiologisk kalciumantagonist och ser till att dess effekt, vilket är – allmänt stimulerande, inte går över styr. Brist på magnesium kan därför medföra en förhöjd risk för oregelbunden hjärtverksamhet (arytmi).